Chương trình Thanh toán cho Sinh viên Quốc tế của CIBC

Chương trình Thanh toán cho Sinh viên Quốc tế của CIBC là một cổng trực tuyến an toàn, nơi bạn có thể sắp xếp để trả học phí sinh viên của mình bằng loại tiền tệ ưa thích của mình từ mọi nơi trên thế giới vào bất kỳ lúc nào.

Bây giờ việc thanh toán đã nhanh hơn và dễ dàng hơn bất kỳ lúc nào trước đây

Chỉ cần định vị cổng trực tuyến an toàn của Chương trình Thanh toán Chi phí Sinh viên Quốc tế của CIBC từ trang web của trường bạn và làm theo một số bước rất dễ sau đây:

-
CIBC Capital Markets white image logo

Thanh toán các lệ phí sinh viên bằng đồng nội tệ của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.

  • Thanh toán thuận tiện bằng loại tiền tệ mà bạn lựa chọn¹

  • Hưởng lợi từ tỉ giá hối đoái của loại tiền tệ ưu tiên được CIBC cung cấp cho trường của bạn

  • Dễ dàng theo dõi trực tuyến thanh toán của bạn, vào mọi lúc

  • Nhận thông tin cập nhật tình trạng cho đến khi bạn hoàn tất thanh toán.

Bạn có câu hỏi?

Xem các Câu hỏi thường gặp về Thanh toán cho Sinh viên Quốc tế.

Các câu hỏi thường gặp

Liên lạc với Chúng tôi

Các Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7!
Email cho chúng tôi tại [email protected] hoặc gọi cho chúng tôi (miễn phí) qua số: